DANE TELEADRESOWE

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” Spółka z o.o.

ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

tel.: (34) 314 83 95
tel./fax: (34) 314 87 33

sekretariat@prdm-myszkow.pl
prdm.myszkow@pro.onet.pl

LOKALIZACJA: WWW.PRDM-MYSZKOW.PL CERTYFIKATY

W 2009 roku firma Nasza wdrożyła System Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z Normą Europejską PN- EN 13108-21:2008 mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania część: 21 Zakładowa Kontrola Produkcji i zapewnia, że wyroby bitumiczne dostarczone na rynek spełniają deklarowane wymagania określone w Normie Europejskiej, która jest integralną częścią do Księgi Zakładowej Kontroli Produkcji.

W roku 2012 i 2011 nasza Firma wyróżniona została w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm „Gazele Biznesu”.