DANE TELEADRESOWE

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” Spółka z o.o.

ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

tel.: (34) 314 83 95
tel./fax: (34) 314 87 33

sekretariat@prdm-myszkow.pl
prdm.myszkow@pro.onet.pl

LOKALIZACJA: WWW.PRDM-MYSZKOW.PL NASZA OFERTA

I. Wykonawstwo

Podstawowe roboty budowlane realizowane przez PRDM „Myszków” Sp. z o.o.:

 • - budowa i remonty dróg kołowych,
 • - budowa i remonty parkingów, obiektów sportowych,
 • - modernizacja i utrzymanie nawierzchni dróg kołowych.

II. Produkcja

Mieszanki Mineralno-Asfaltowe:

 • - Beton asfaltowy (AC) wg normy PN-EN 13108-1
 • - Mieszanka SMA wg normy PN-EN 13108-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe „na gorąco” dla każdego wymaganego obciążenia ruchem z przeznaczeniem na:

 • - Podbudowy bitumiczne,
 • - Warstwy wyrównawcze,  
 • - Warstwy wiążące,  
 • - Warstwy ścieralne o ciągłym uziarnieniu i nieciągłym uziarnieniu typu SMA, 

III. Usługi

PRDM „Myszków” Sp. z o.o. posiada własną stację paliw w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 59. Paliwa oferowane w sprzedaży:

 • - Pb 95,
 • - ON