DANE TELEADRESOWE

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” Spółka z o.o.

ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

tel.: (34) 314 83 95
tel./fax: (34) 314 87 33

sekretariat@prdm-myszkow.pl
prdm.myszkow@pro.onet.pl

LOKALIZACJA: WWW.PRDM-MYSZKOW.PL / O FIRMIE AKTUALNOŚCI

Aktualizacja na dzień 16.03.2021 r.


OFERTA


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "Myszków" Sp. z o.o. oferuje w sprzedaży mieszanki mineralno-bitumiczne typu beton asfaltowy, produkowane zgodnie z obowiązującymi normami:


Ruch KR 1-2

Rodzaj mieszanki

Cena (netto)

AC 22 P D50/70

175,00 zł/Mg

AC 16 W D50/70

185,00 zł/Mg

AC 11 S D50/70

220,00 zł/Mg

Ruch KR 3-6

Rodzaj mieszanki Cena (netto)
AC 22 P D50/70 175,00 zł/Mg
AC 16 W D50/70 190,00 zł/Mg
AC 11 S D50/70 230,00 zł/Mg

Do powyższych cen należy doliczyć stawkę VAT w wysokości 23%.

Odbiór własny: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Lelowie, ul. Sportowa 12 (tel.: 034/ 355-80-11).

Warunki płatności oraz szczegóły zamówienia - WMB Lelów (przy małych ilościach) lub Dział Techniczny, siedziba Firmy - Żarki, ul. Myszkowska 59 (tel.: 034/ 314-93-95; e-mail: sekretariat@prdm-myszkow.pl).